Verduurzamen van uw bedrijfspand, dit zijn de voordelen:

Als ondernemer is het erg interessant om te kijken naar fiscale aftrekposten en subsidies om uw bedrijfspand te verduurzamen. Door de fiscale aftrekposten betaalt u minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen, terwijl u bij subsidie daadwerkelijk geld op de rekening krijgt. Maar welke voordelen zijn er nou eigenlijk voor bedrijven? Wij zetten ze hieronder voor u op een rijtje.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

U kunt in aanmerking komen voor deze regeling wanneer u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt vast aan het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Hoe hoog het bedrag is dat u terug krijg, is hier terug te vinden.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De aftrek is 45% als u in 2022 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Energielijst. Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel. Het totale maximuminvesteringsbedrag is € 122.000.000.
Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek is niet mogelijk. U moet uw investering vooraf melden bij het RVO.

Financiële voordelen zonnepanelen installeren voor bedrijven
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De overheid zet deze subsidie in om ondernemers te stimuleren om te investeren in duurzaamheid. Als u uw bedrijfspand gaat verduurzamen met de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of palletkachel kan dit u een mooie tegemoetkoming opleveren. De exacte hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type apparaat waarin u investeert, maar als het apparaat in aanmerking komt, bedraagt de subsidie vaak enkele duizenden euro’s.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE ++)

Zodra u als ondernemer meer duurzame energie gaat produceren dan u zelf gebruikt, komt u in aanmerking voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++). Deze rijkssubsidie vergoedt het prijsverschil tussen grijze en groene energie, zodat u uw duurzaam geproduceerde groene stroom op de gewone energiemarkt kwijt kunt. Alle voorwaarden en het aanvragen van SDE++ kun u hier vinden.

Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL)

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Milieu Investeringsaftrek (MIA)

De milieu-investeringsaftrek biedt de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Voorwaarden voor deze twee fiscale aftrekposten zijn:
• Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst
• Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
• De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
• Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
• U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Snel weten welke subsidies en regelingen voor uw bedrijf van toepassing zijn? Wij bekijken graag samen de mogelijkheden voor uw organisatie.